Tarief

Er zijn verschillende manieren waarop u met ons kantoor afspraken over tarieven kunt maken.

Als geen andere afspraken worden gemaakt hanteren wij een uurtarief. De tarieven die ons kantoor in uw zaak hanteert worden vooraf met u overeengekomen. In de regel ligt het tarief tussen de € 180,00 en € 275,00 per uur. Het tarief is afhankelijk van de ervaring en specialisatie van de advocaat die uw zaak behandelt. Daarnaast kunnen meespelen de haast die met de zaak geboden is, de aard van de zaak, het belang daarvan of andere factoren. Als verschillende advocaten aan uw zaak hebben gewerkt, kunnen hun tarieven verschillen.

Externe kosten zoals griffierechten en deurwaarderskosten zijn niet in dit bedrag inbegrepen en worden altijd één op één doorbelast.

Desgewenst maken wij andere tariefafspraken met u. Afhankelijk van de zaak behoort een vast tarief tot de mogelijkheden. Dat geeft zekerheid, maar een nadeel kan zijn dat u als u uw zaak goed aanlevert en de zaak eenvoudig oplosbaar blijkt te zijn meer betaalt dan u zou hebben gedaan bij een uurtarief. .

Verder behoort het in bepaalde gevallen tot de mogelijkheden om een lager tarief af te spreken als een gezamenlijk vast te stellen doelstelling niet wordt bereikt, en een hoger tarief als de doelstelling wel wordt bereikt.

Kortom, er is vrij veel mogelijk. Bedenk wel dat het niet altijd mogelijk is om een goede inschatting van de zaak te maken en dat in dat soort gevallen een uurtarief meestal de meest praktische afspraak is.

In alle gevallen worden tijdens het eerste gesprek duidelijke afspraken gemaakt over de honorering en deze worden schriftelijk vastgelegd.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law