Winkelcentrum Capelle XL moet dicht op zondag

De gemeente Capelle aan den IJssel hanteerde een gedoogbeleid met betrekking tot opening op zondag van de winkels in winkelcentrum Capelle XL. Reden hiervoor was, dat dicht in de buurt van dit winkelcentrum het (in de gemeente Rotterdam gelegen) winkelcentrum Alexandrium is gevestigd, dat door de gemeente Rotterdam als "toeristisch gebied" is aangewezen en daarom elke zondag geopend mag zijn (en is). Het gedoogbeleid van de gemeente Capelle aan den IJssel was vastgelegd in een "gedoogbesluit" van 9 maart 2010. Enkele winkeliers in Capelle XL hadden hiertegen bezwaar gemaakt, en de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam gevraagd om bij wijze van voorlopige voorziening het gedoogbesluit te schorsen hangende de bezwaarprocedure. De Rotterdamse rechtbank heeft dit verzoek vervolgens doorgezonden naar de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (de rechter die in dergelijke zaken bevoegd is). Deze heeft op 26 mei 2010 uitspraak gedaan.

De voorzieningenrechter heeft als volgt overwogen: de Winkeltijdenwet biedt gemeenten de ruimte om maximaal 12 zon- of feestdagen per jaar aan te wijzen waarop winkels geopend mogen zijn. De Winkeltijdenwet biedt weliswaar de ruimte voor openstelling op méér zondagen, maar dan moet er sprake zijn van een zekere hoeveelheid toerisme binnen de gemeente. Het toerisme in Capelle aan den IJssel is echter niet dusdanig dat toepassing kan worden gegeven aan deze regeling; dit erkent de gemeente ook. De financiële belangen van enkele winkeliers in Capelle XL kunnen er niet toe leiden dat de Winkeltijdenwet stelselmatig wordt overtreden. Daarom wordt het gedoogbesluit geschorst; dit heeft als gevolg dat de zondagopenstelling voorlopig geen doorgang meer zal vinden.

Uitspraak: College van Beroep voor het Bedrijfsleven 26 mei 2010, LJN BM5572

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law