Wetswijzigingen arbeidsrecht 2013

Per 1 januari en 1 april 2013 is een aantal wetswijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht doorgevoerd.

Hieronder wordt een aantal van deze wijzigingen kort toegelicht.

Vrije ruimte werkkostenregeling omhoogDe vrije ruimte van de werkkostenregeling is omhoog gegaan van 1,4% naar 1,5%. Dit percentage van het totale fiscale loon (vrije ruimte) mag door de werkgever worden gebruikt voor onbelaste onkostenvergoedingen voor werknemers.

AOW-leeftijd gaat omhoog
Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. De AOW-leeftijd schuift de komende jaren op de volgende wijze omhoog naar (voorlopig) 67 jaar in 2023:
2013: 65 + 1 maand
2014: 65 + 2 maanden
2015: 65 + 3 maanden
2016: 65 + 5 maanden
2017: 65 + 7 maanden
2018: 65 + 9 maanden
2019: 66 jaar
2020: 66 + 3 maanden
2021: 66 + 6 maanden
2022: 66 + 9 maanden
2023: 67 jaar
vanaf 2024: gekoppeld aan levensverwachting.

Verhoging minimumloon
De hoogte van het wettelijk brutominimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast. Per 1 januari 2013 bedraagt het bruto minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder € 1.469,40 per maand.

Eed of belofte voor financiële sector
Voor bepaalde werknemers in de financiële sector is het sinds 2013 verplicht om een bankierseed af te leggen. Meer in het bijzonder gaat het om personen werkzaam bij financiële ondernemingen, die door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank worden getoetst op hun geschiktheid voor de functie in kwestie. Binnenkort volgt een wetsvoorstel over de sancties verbonden aan het niet afleggen van deze eed.

Tarief deskundigenoordeel UWV omhoog
Het tarief voor het deskundigenoordeel van het UWV is met ingang van 1 januari 2013 verhoogd. Werknemers betalen vanaf die datum €100,- voor het oordeel en werkgevers € 400,-.
Het deskundigenoordeel van het UWV kan worden ingeroepen wanneer het traject van een zieke re-integrerende werknemer dreigt vast te lopen vanwege een verschil van inzicht tussen de werknemer en de werkgever. Het oordeel van het UWV helpt bij de oplossing van dit meningsverschil.

Slot
Met enige regelmaat vinden er wetswijzigingen plaats die van belang zijn voor de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. Hierboven zijn een paar recente voorbeelden genoemd. Mocht u twijfelen of uw arbeidsovereenkomst aan de wettelijke vereisten voldoet, aarzel dan niet contact op te nemen.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law