Verhoor "Chipshol-rechters" toegestaan

Chipshol, een projectontwikkelaar die grote plannen had met stukken grond rondom luchthaven Schiphol, heeft in december 2009 een verzoek ingediend bij de rechtbank Den Haag om een voorlopig getuigenverhoor te mogen houden. Verzocht werd om vijf rechters en voormalige rechters te horen, alsmede twee advocaten. Chipshol heeft namelijk het vermoeden dat mr. Westenberg, destijds als rechter betrokken bij de rechtszaken van Chipshol, zich heeft laten leiden door de belangen van de wederpartij van Chipshol in de procedures.

Met dit getuigenverhoor wil Chipshol de waarheid boven tafel krijgen over wat er voorafgaand aan een vonnis van mr. Westenberg van 3 mei 1996 is voorgevallen; met wie hij contact heeft gehad en waarom hij deze zaken behandelde. Omdat Chipshol van mening is dat zij door de vonnissen van Westenberg is benadeeld, houdt zij de Staat (de uiteindelijke werkgever van Westenberg) aansprakelijk voor de schade.

Omdat het gevraagde verhoor mede betrekking heeft op rechters van de rechtbank Den Haag, is de zaak doorverwezen naar de Utrechtse rechtbank. Deze heeft toegestaan dat de gevraagde getuigen worden gehoord. Het voorlopig getuigenverhoor is bedoeld om meer duidelijkheid te verkrijgen over de voor de beslissing van een geschil relevante feiten en omstandigheden. Op die manier kan beter worden beoordeeld of het raadzaam is een procedure te beginnen of voort te zetten. Een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor wordt over het algemeen vrij snel toegewezen; ook in deze zaak was dat het geval. De rechtbank is van oordeel dat de vorderingen die Chipshol meent te hebben niet bij voorbaat kansloos zijn, en ook dat van de vorderingen van Chipshol niet op voorhand vaststaat dat deze verjaard zijn.

Uitspraak: Rechtbank Utrecht 21 april 2010, LJN BM1744

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law