Verbod uitvoering Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst post van tafel

Het gerechtshof in Den Haag heeft op 13 april 2010 geoordeeld dat de Werkgeversvereniging Postverspreiders Nederland en de postbedrijven Sandd en DPMD geen spoedeisend belang hebben bij hun vordering om de Staat te verbieden uitvoering en toepassing te geven aan het Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst post. Eerder had de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank dit verbod aan de Staat opgelegd, wegens strijd met de Postwet 2009.

Het Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst post bepaalt, dat postverspreiders op basis van een arbeidsovereenkomst dienen te werken, tenzij tussen werkgevers- en werknemersorganisaties een cao van kracht is op grond waarvan gefaseerd wordt toegewerkt naar een situatie waarin op 1 oktober 2012 ten minste 80% van de postverspreiders een arbeidsovereenkomst heeft.

Omdat het gerechtshof constateerde dat de werkgeversvereniging en de postbedrijven geen spoedeisend belang hebben, wordt niet meer aan de vraag naar de verbindendheid van het tijdelijk besluit toegekomen. Deze partijen hebben immers, volgens het gerechtshof, al een CAO die aan de eisen van het tijdelijk besluit voldoet. Daarmee ontvalt het spoedeisend belang aan hun vorderingen. Het gevorderde verbod houdt dan ook geen stand; de vordering wordt alsnog afgewezen.

Uitspraak: Gerechtshof ‘s-Gravenhage 13 april 2010, LJN BM0859

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law