Uitlatingen over Lakeman deels onrechtmatig

De Amsterdamse voorzieningenrechter heeft op 8 april 2010 uitspraak gedaan in een kort geding dat was aangespannen door Pieter Lakeman, bekend van zijn rol in de "bank run" die (mede) heeft geleid tot het faillissement van de DSB Bank. Marja Bontekoe, auteur van het boek "De dossiers Lakeman" dat sinds 18 maart 2010 in de winkel ligt, heeft Lakeman in een optreden bij NOVA onder anderen van grootheidswaanzin en autistische trekjes beticht, en hem een bedrieger genoemd.

De voorzieningenrechter overweegt, dat Bontekoe de mening mag hebben dat Lakeman aan grootheidswaanzin lijdt en autistische trekjes heeft. Mede omdat Lakeman zelf een publiek figuur is, zelf dus ook "tegen een stootje moet kunnen" en bovendien ook zelf stevige bewoordingen niet schuwt, zijn deze uitlatingen niet onrechtmatig.

De aantijging dat Lakeman een bedrieger is, is onrechtmatig omdat deze in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Bontekoe heeft ter zitting ook nog gezegd dat zij niet vindt dat Lakeman een bedrieger is.

Bontekoe wordt veroordeeld om de aantijging "bedrieger" op haar website te rectificeren.

Vonnis: voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 8 april 2010, LJN BM0483

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law