Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Op 17 maart 2020 kondigde het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aan. Dit is één van de maatregelen waarmee werkgevers geholpen moeten worden, waarbij het tevens de bedoeling is om werknemers meer zekerheid te geven over hun baan en inkomen. Deze noodmaatregel komt in de plaats van de werktijdverkortingsregeling, die per direct is afgeschaft.

Op basis van de noodmaatregel kan er door werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd bij het UWV indien sprake is van een verwacht omzetverlies van tenminste 20%. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Bij een omzetvermindering van 100% zal een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen worden aangevraagd ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom.

Zie voor een uitgebreid artikel over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud ons artikel op de Minerva Advocaten website.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law