Tijdelijke crisismaatregel niet verlengd

Personeelsfunctionarissen opgelet! De regeling die de mogelijkheid bood om aan jongeren onder 27 jaar 4 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aan te bieden eindigt per 1 januari 2012.

Normaal gesproken kunnen werkgevers hun werknemers maximaal 3 aaneengesloten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden. Als de periode van 36 maanden wordt overschreden en/of er een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten wordt, ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Om de jeugdwerkloosheid terug te dringen is in 2010 een crisismaatregel ingevoerd waarin het mogelijk werd gemaakt om jongeren tot 27 jaar vier keer een contract voor bepaalde tijd aan te bieden in een periode van maximaal 48 maanden. Dit betekende een flinke verruiming van de mogelijkheden in vergelijking met de normale regel. Minister Kamp heeft nu besloten om de tijdelijke crisismaatregel 'Extra tijdelijke contracten voor jongeren' niet te verlengen.

De minister heeft besloten de maatregel niet te verlengen, onder andere omdat uit evaluatie is gebleken dat de maatregel slechts beperkt effect heeft gehad. Hoewel circa 10.000 jongeren een vierde contract bij dezelfde werkgever hebben gekregen, zou naar schatting aan 9.000 van hen zonder de maatregel waarschijnlijk al een vast contract zijn aangeboden.

Vanaf 1 januari 2012 geldt ook voor jongeren dus gewoon de 'oude' ketenregeling van artikel 7:668 Burgerlijk Wetboek weer. Er is een uitzondering gemaakt voor werknemers die onder de nieuwe regeling vallen en bij het vervallen daarvan in het vierde contract zitten of de periode van 36 maanden hebben gepasseerd. Zij krijgen, zo lang ze nog geen 27 jaar zijn, bij het vervallen van de regeling geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar pas bij het vijfde contract of na afloop van de periode van 48 maanden.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law