Terugbetaling alimentatie

Op grond van artikel 1:160 BW eindigt de verplichting van een ex-echtgenoot om alimentatie te betalen wanneer de alimentatiegerechtigde vrouw opnieuw huwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of met een ander gaat samenleven als waren zij gehuwd of als hadden zij een geregistreerd partnerschap aangegaan.

Het komt vrij veel voor dat de ex-man meent dat de ex-vrouw met haar nieuwe vriend 'samenleeft als ware zij gehuwd', terwijl de ex-vrouw vindt dat dat niet zo is. De rechter moet dan aan de hand van allemaal aanknopingspunten uitmaken of de alimentatie is geëindigd of niet. Dat is geen gemakkelijke taak, al was het maar omdat de standpunten in dit soort zaken lijnrecht tegenover elkaar staan. De vrouw zegt dat haar vriend een eigen huis heeft. De man schakelt een onderzoeksbureau in dat met de bevinding komt dat niemand in de straat deze vriend kent en dat het huis onbewoond is. De vrouw zegt dat de vriend contact met buren vermijdt, maar wel degelijk zijn eigen huishouding voert.

Kortom, het levert vaak een lastig zoekplaatje op voor de rechter.

Dat de inzet in dit soort geschillen hoog kan zijn, blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof 's-Gravenhage van 26 oktober 2011. De vrouw had bij de rechtbank gelijk gekregen, maar de man was in hoger beroep gegaan. Hij voelde zich duidelijk getergd, door de weinig meewerkende houding van zijn ex-echtgenote. Hij wilde niet alleen alle volgens hem ten onrechte betaalde alimentatie terug, maar ook de schade welke hij zou hebben geleden in verband met kosten van onderzoek door achtereenvolgende onderzoeksbureaus tot een bedrag van € 34.291,20, welke kosten noodzakelijk zouden zijn geworden door het hardnekkige ontkennen van de vrouw.

Op basis van de door de man (en de ingeschakelde onderzoeksbureaus) aangedragen feiten komt het Hof tot de conclusie dat inderdaad sprake is van een samenleven als waren zij gehuwd. De relatie tussen de vrouw en de vriend bevat volgens het Hof de kenmerken van een als 'normaal' te beschouwen (materieel) huwelijk (of geregistreerd partnerschap. De vrouw heeft de man volgens het Hof niet tijdig geïnformeerd over de affectieve relatie en het samenleven met haar vriend en dat is haar aan te rekenen. Omdat de alimentatieplicht van rechtswege op 1 december 2007 is geëindigd, en er verder geen omstandigheden zijn gesteld die daaraan in de weg staan, dient de vrouw de sinds 1 december 2007 ontvangen partneralimentatie aan de man terug te betalen. Dat is dus ruim drie jaar alimentatie. En ja, ze wordt ook veroordeeld om de onderzoekskosten van € 34.291,20 te vergoeden.

Het ziet er dus naar uit dat de vrouw alles zal moeten terugbetalen.

Uitspraak: Gerechtshof 's-Gravenhage 26 oktober 2011, LJN BU5565

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law