Staking Haagse straatvegers mag doorgaan

Werknemers van het Veeg- en Straatbedrijf Den Haag hebben onlangs aangekondigd dat zij zouden gaan staken op 29 en 30 april 2010, om hun eis om anderhalf procent loonsverhoging te krijgen kracht bij te zetten. De gemeente Den Haag had de vakbonden die tot staking hadden opgeroepen in kort geding gedagvaard, en de rechter gevraagd een verbod tot staking uit te spreken.

Argumenten van de gemeente waren onder anderen, dat zij verwacht dat zo’n 175.000 mensen afkomen op de zogenoemde "Koninginnenach", en dat dit normaliter leidt tot het nodige vuil op straat. De plaatselijke GGD had bovendien gewaarschuwd dat de aanwezigheid van dat vuil zou kunnen leiden tot een situatie die gevaar voor de gezondheid zou kunnen opleveren.

De zitting vond plaats op 27 april 2010; de voorzieningenrechter heeft, gezien de spoedeisendheid van de zaak, reeds op 28 april 2010 uitspraak gedaan in een zogenaamd "kop-staart-vonnis". De vordering van de gemeente is afgewezen; de staking kan dus doorgaan. Omdat het gaat om een kop-staart-vonnis is alleen de uitspraak zelf bekend; de motivering van de rechter volgt op een later moment.

Uitspraak (kop-staart-vonnis): voorzieningenrechter rechtbank Den Haag 28 april 2010, LJN: BM2723

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law