"Sparta-schilderij" voorlopig in bewaring

Voetbalclub Sparta uit Rotterdam heeft (naar eigen zeggen) omstreeks november 2010 ontdekt dat een aan haar geschonken schilderij van de Rotterdamse schilder J.H. van Mastenbroek niet meer in haar bezit was. Volgens Sparta is het werk tijdens een verbouwing in de jaren '80 in opslag gegaan, en was het de bedoeling dat het daarna weer terug zou keren in de bestuurskamer van het stadion.

Eind 2010 echter heeft een zekere X. het schilderij naar opnames voor het TV-programma "Tussen kunst en kitsch" meegenomen, stellende dat het schilderij zijn eigendom is. Bij die opnames bleek, dat het om een schilderij met een waarde van meer dan twintigduizend euro ging. X. heeft verkondigd dat hij het schilderij tussen het vuil bij de verbouwing vond, en toen heeft meegenomen.

Inmiddels wordt er geprocedeerd over de vraag aan wie het schilderij nu toekomt. In december 2010 heeft Sparta verlof verkregen om beslag te leggen op het schilderij, en om het schilderij aan een derde in bewaring te geven totdat definitief over de eigendomsvraag is beslist. Toen de deurwaarder beslag wilde leggen, heeft X. echter medegedeeld dat hij het schilderij inmiddels had verkocht.

Op 8 februari 2011 vond een zitting in kort geding plaats, waarin Sparta vorderde dat X. het schilderij af zou geven omdat het haar eigendom is. Ter zitting bleek, dat het schilderij nog steeds in handen was van X. Zijn standpunt is, dat Sparta de eigendom van het schilderij heeft prijsgegeven door er afstand van te doen, en dat hij zelf daarna eigenaar is geworden. Volgens X. werkte hij zelf mee aan de verbouwing van het stadion. Het schilderij bevond zich op enig moment in een kruiwagen, tussen ander bouwafval, waarna X. het heeft "gered" van de ondergang (de lijst zou op dat moment kapot zijn geweest, en het schilderij zou licht beschadigd zijn geweest).

In kort geding is het bewijsvermoeden dat X. eigenaar is omdat hij ook bezitter is, niet door Sparta weerlegd. Het kort geding tot afgifte leidde dus (nog) niet tot het beoogde resultaat. Wel is de voorzieningenrechter Sparta tegemoet gekomen door te bepalen dat het schilderij, hangende een bodemprocedure die inmiddels loopt, alsnog in gerechtelijke bewaring moet worden gebracht.

Uitspraak: voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 22 februari 2011, LJN BP5372

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law