SBS6 mag beelden Koos H. niet uitzenden

Op 2 april 2010 heeft de voorzieningenrechter te Amsterdam een deeluitspraak gedaan over het drieluik dat Peter R. de Vries wilde uitzenden over seriemoordenaar Koos H., die thans een levenslange gevangenisstraf uitzit. Omdat Peter R. de Vries tijdens de zitting (die op 2 april plaatsvond) heeft aangegeven dat in het eerste deel van het drieluik geen (met de verborgen camera gemaakte) beelden van Koos H. zouden worden vertoond, werd het SBS6 en Endemol niet verboden om de eerste uitzending over Koos H. op 4 april 2010 te laten plaatsvinden.

Op 9 april 2010 heeft de voorzieningenrechter vervolgens uitspraak gedaan over de volgende twee geplande uitzendingen, waarin wel vertoning zou gaan plaatsvinden van beelden van Koos H., die zonder zijn toestemming met de verborgen camera zijn gemaakt.

In kort geding eiste Koos H. het volgende:

  • afgifte van de originele opnames die van hem zijn gemaakt en alle daarvan gemaakt kopieën;
  • een verbod op uitzending van de betreffende beelden en geluidsopnames, en een verbod om daaruit te citeren;
  • een verbod om Koos H. herkenbaar in beeld te brengen.

De voorzieningenrechter overwoog als volgt: een volledig verbod conform de tweede vordering van Koos H. is te zeer in strijd met de vrijheid van meningsuiting, waaronder ook de persvrijheid valt. Echter, het is voldoende aannemelijk dat inbreuk wordt gemaakt op de privacy Koos H., die er niet op beducht hoefde te zijn dat zijn jeugdvriend Nico van een verborgen camera voorzien zou zijn. "Voldoende aannemelijk is dat uitzending van de opnamen een negatieve invloed kan hebben op de wijze van tenuitvoerlegging van zijn straf, de mogelijke behandeling van zijn psychische problemen en de bejegening door medegedetineerden. Voor zover hij herkenbaar in beeld komt vormt uitzending van de beelden tevens een schending van het portretrecht van [Koos H.]. Op grond van het voorgaande heeft [Koos H.] een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten. Al met al wegen deze belangen van [Koos H.] dermate zwaar, dat een verbod tot het uitzenden van de opnamen zelf gerechtvaardigd wordt geacht.". De voorzieningenrechter voegt er nog aan toe: "SBS mag [Koos H.] letterlijk citeren; dat moet voldoende zijn."

Uitspraak: Voorzieningenrechter rechtbank Amsterdam 9 april 2010, LJN BM0564

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law