Red Bull: Diefstal op de werkvloer

Een medewerkster van de Coop supermarkt in Rotterdam heeft pauze. Ze haalt een blikje Red Bull uit het schap in de winkel, loopt hiermee naar de kantine en drinkt dit op. Zij had dit blikje niet afgerekend. Er volgt schorsing en ontslag op staande voet. De medewerkster laat het er niet bij zitten en vraagt de kantonrechter om de Coop te veroordelen tot doorbetaling van het loon. De kantonrechter geeft haar gelijk. Naar het oordeel van de kantonrechter was het gegeven ontslag op staande voet een te zware sanctie op hetgeen is voorgevallen en een minder zwaar middel zou in de ogen van de kantonrechter passender zijn geweest.

Maar de Coop laat het er niet bij zitten en gaat in beroep bij het Gerechtshof Den Haag. Coop hanteert, ter bescherming van haar winkelvoorraad, strakke regels met betrekking tot de aanschaf door eigen personeel van goederen uit de winkel. De werkneemster was hiermee bekend. In de pauze te consumeren goederen dienen bij aanvang van de pauze te worden afgerekend. De werkneemster heeft zich met betrekking tot het blikje “Red Bull” niet aan die regel gehouden. Zij had nog niet voor het blikje betaald toen zij het tijdens haar middagpauze heeft opgedronken.

Deze schending van de gedragsregels leverde volgens het hof in beginsel grond voor ontslag op staande voet op. Maar bij de vraag of een ontslag op staande voet passend is, moeten altijd alle omstandigheden van het geval worden meegewogen, waaronder ook de lengte van het dienstverband en het feit dat het om een jonge alleenstaande moeder gaat, die door een ontslag met ernstige financiële gevolgen geconfronteerd wordt. Waar de kantonrechter nog mild was, is het hof dat niet.

Het hof weegt namelijk ook mee dat de werkneemster eerst diverse malen had ontkend dat van schending van de huisregels sprake was. Ze had ook tegen beter weten in volgehouden dat zij het blikje “Red Bull” betaald had. Ze heef nadat haar gevraagd was het bonnetje van de beweerde aankoop te tonen, in de prullenbak “gezocht” naar het niet bestaande bonnetje dat zij beweerde te hebben weggegooid. Deze misleidende en verhullende handelingen worden de werkneemster zwaar aangerekend. De sanctie is zwaar, maar het ontslag is terecht gegeven, aldus het hof.

Uit het feit dat de kantonrechter een ander oordeel had blijkt wel dat dit soort zaken vaak lastig ligt. Werkgevers doen er goed aan om het personeel goed te informeren over huisregels en een duidelijk beleid te voeren. Werknemers doen er goed aan om duidelijke huisregels ook gewoon na te leven, zeker als het gaat om zaken die door de werkgever als diefstal kunnen worden aangemerkt.

Informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van dit nieuwsartikel? Onze specialisten bespreken graag vrijblijvend uw casus met u. Aarzel niet om contact op te nemen om uw vraag voor te leggen.

 

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law