Ondertoezichtstelling zeilmeisje beëindigd

Op 27 juli 2010 heeft de rechtbank Middelburg uitspraak gedaan op een verzoek van Jeugdzorg Utrecht om de ondertoezichtstelling van Laura Dekker (beter bekend als het "zeilmeisje") op te heffen. Redenen daarvoor zijn, dat Jeugdzorg van mening is dat Laura’s ontwikkeling niet langer wordt bedreigd. Bovendien is aannemelijk dat door verlenging van de ondertoezichtstelling schadelijk kan zijn voor Laura.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft echter gevraagd de ondertoezichtstelling te handhaven. De Raad is van mening dat het in zijn algemeenheid onverantwoord is om een meisje van 14 of 15 jaar solo rond te wereld te laten zeilen, en voorziet ernstige problemen in de ontwikkeling van Laura als ze daadwerkelijk gaat zeilen.

De rechtbank merkt allereerst op, dat Laura thans heeft voldaan aan de voorwaarden uit eerdere uitspraken in deze zaak, waaronder het opstellen van een "zeilplan". Daaruit blijkt dat risico's tijdens de zeilreis zullen worden beperkt, en dat Laura onderweg via de Wereldschool onderwijs zal gaan volgen.

De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat van handhaving van de ondertoezichtstelling geen verdere resultaten zijn te verwachten. De ondertoezichtstelling wordt dan ook opgeheven.

Uitspraak: Rechtbank Middelburg 27 juli 2010, LJN BN2481

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law