NMa onderzoekt prijsafspraken sloopbranche

De Nederlandse Mededinginsautoriteit (NMa) heeft sterke aanwijzingen dat sloopbedrijven al jaren verboden prijsafspraken maken. In maart 2010 zijn bij verschillende bedrijven invallen gedaan. Volgens een woordvoerder van de NMa zou het niet uitgesloten zijn dat het om een landelijk kartel zou gaan.

De NMa heeft geen mededelingen gedaan over welke bedrijven bezocht werden en om hoeveel bedrijven het gaat. In de sloopbranche wordt naar verluidt over zo’n zeventig bedrijven gesproken. Bedrijven die geen bezoek hebben gehad van de NMa, hebben wel een brief van de mededingingsautoriteit ontvangen. Daarin worden zij opgeroepen misstanden te melden. Ook wordt hen medegedeeld dat ze een beroep op de clementieregeling van de NMa kunnen doen. Het onderzoek zal naar verwachting op z’n vroegst eind 2010 zijn afgerond.

Tip: Tijdens het bezoek maakt de NMa gebruik van verschillende wettelijke bevoegdheden, zoals:

  • het betreden van elke plaats,
  • het inzien van zakelijke administratie, en
  • het afnemen van verklaringen.

Wat u kunt verwachten bij een bedrijfsbezoek van de NMa leest u op onze website in het artikel:

Indien u vragen hebt over de NMa of andere mededingingsrechtelijke onderwerpen, neemt u dan contact op met onze contactpersoon.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law