Meespelen in erotische film: ontslag op staande voet?

Een leerling-kok heeft in het kader van haar opleiding een arbeidsovereenkomst gesloten voor de duur van één jaar bij een hotel-restaurant. De CAO die op de arbeidsovereenkomst van toepassing is, vermeldt dat nevenactiviteiten slechts mogen worden verricht na toestemming van de werkgever indien deze nevenwerkzaamheden een goede arbeidsprestatie verhinderen. Verder kent het hotel-restaurant huisregels, die voorschriften bevatten over kleding, te laat komen, hygiëne, drank, drugs en ziekte.

In februari 2010 heeft de leerling-kok meegespeeld in een erotisch getinte film, die tegen betaling op internet te bekijken is. Omdat het hotel-restaurant niet met deze activiteiten geassocieerd wenste te worden, heeft zij de leerling-kok op 13 februari 2010 op staande voet ontslagen. Redenen daarvoor waren het niet-melden van haar nevenactiviteiten en overtreding van de huisregels. De zaak werd vervolgens voorgelegd aan de kantonrechter in Leeuwarden; deze moest oordelen over de geldigheid van het ontslag op staande voet.

De Leeuwardense kantonrechter kwam tot de conclusie dat het ontslag op staande voet geen stand kan houden. Het gaat om handelingen die de werkneemster in haar vrije tijd heeft ondernomen, zonder dat er ook maar enig raakvlak is met de bedrijfsactiviteiten van het hotel-restaurant en/of haar functioneren binnen het bedrijf. Verder heeft zij geen enkel klant-contact binnen het bedrijf. Tot slot komt de succesvolle afronding van haar opleiding in gevaar door beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter maakt korte metten met de stelling dat de huisregels zouden zijn overtreden; er is immers niet uit af te leiden dat het meespelen in erotisch getinte films tot ontslag op staande voet zou kunnen leiden. Ook het feit dat de werkneemster heeft verzuimd te melden dat zij ging meespelen in een dergelijke film, is naar mening van de kantonrechter niet ernstig genoeg voor ontslag op staande voet.

Uitspraak: Kantonrechter Leeuwarden 1 februari 2011, LJN BP4009

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law