Loterijverlies verliest van Staatsloterij

Op 31 maart 2010 heeft de rechtbank te Den Haag vonnis gewezen in een procedure die was aangespannen door de stichting Loterijverlies, die naar eigen zeggen optreedt voor ongeveer 23.000 "gedupeerden" van gestelde misleidende reclame door de Staatsloterij. De Staatsloterij zou in reclames uitingen hebben gedaan die strijdig zouden zijn met de voorschriften die de Staatsloterij moet naleven. Daarmee zou de Staatsloterij onrechtmatig hebben gehandeld.

Loterijverlies heeft, naar het oordeel van de rechtbank, onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat de betreffende reclames in strijd zijn met de voorschriften. Ook het onrechtmatig handelen is niet voldoende met feiten en omstandigheden onderbouwd.

De Staatsloterij hoeft dan ook niet te rectificeren, en hoeft ook niet over te gaan tot schadevergoeding.

Uitspraak: Rechtbank 's-Gravenhage 31 maart 2010, LJN BL9558

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law