Langzaamaanactie door politie op uitvalswegen

Eerst waren het de vrachtwagenchauffeurs die met een langzaamaanactie protesteerden tegen de inzet van goedkope, slecht gekwalificeerde Oost-Europese chauffeurs in het wegtransport. Niemand die iets merkte. De ANWB rapporteerde geen enkele extra file. Dat kunnen er meer! Op donderdag 3 mei 2012 volgde de politie, die in het kader van CAO-acties, van 16.30 tot 17.00 uur stapvoets wilden gaan te rijden op de toegangswegen rond de steden Rotterdam, Den Haag en Dordrecht.

De korpsbeheerders hebben door middel van een kort geding gepoogd om de actie te laten verbieden. Het diende de dag ervoor en de rechter moest mondeling uitspraak doen. De rechter heeft de actie toch toegestaan. Wat meegespeeld zal hebben is dat de actie van de vrachtwagenchauffeurs eerder geen enkele merkbare file hadden laten ontstaan, dus waar hebben we het over.

De voorzieningenrechter verwacht echter dat de orde en veiligheid niet in het geding zullen komen. De rechter woog hierbij mee dat de actie slechts een half uur duurt en dat de bonden hebben toegezegd de actie bij noodsituaties direct te beëindigen. Daarnaast was voor de rechter van belang dat de actievoerders voortdurend contact hebben met de meldkamer, dat het verkeer niet compleet wordt stilgelegd en dat er minder verkeer is vanwege de vakantieperiode. De wegen waarop actie wordt gevoerd zijn bovendien filetrajecten. Hulpdiensten die daar moeten passeren hebben ervaring met de situatie ter plaatse, aldus de rechter.

Zie hier het spanningsveld. Er mag actie gevoerd worden, zolang er maar niets van gemerkt wordt. Blokkadeacties, of andere ondoordachte acties, zullen steeds verboden worden.
Uit de jurisprudentie blijkt dat dergelijke acties als zelfstandige actievorm in beginsel steeds onrechtmatig zijn vanwege de onevenredig grote schade die daarmee wordt toegebracht aan de belangen van derden of het publiek, waaronder de mensen die door middel van een spoedtransport in leven zouden kunnen blijven.

Dus ja, het mag, maar wat hebben de bonden eraan om een actie op te tuigen die kort moet duren en geen merkbaar gevolg heeft?

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law