Koos H. v. Peter R. de Vries: 2-1

De zaak over de uitzending van misdaadverslaggever Peter R. de Vries en Koos H. heeft op vrijdag 16 april 2010 een vervolg gekregen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft een nieuwe dwangsom gekoppeld aan het eerder tegen SBS en Endemol uitgesproken verbod tot uitzending van de heimelijke beeld- en geluidsopnamen van of over Koos H. De nieuwe dwangsom bedraagt € 500.000,00.

Peter R. de Vries zelf was dit keer medegedaagde. Het is hem nu door de rechter verboden om de heimelijk opgenomen beelden uit te zenden of anderszins te vertonen en/of ten gehore te brengen.

De rechter heeft daarbij bepaald dat Peter R. de Vries, na betekening van dit vonnis, een dwangsom verbeurt van € 500.000,- (zegge vijfhonderdduizend euro) voor iedere keer dat al het opgenomen beeld- en geluidmateriaal of een deel ervan wordt uitgezonden of anderszins in de openbaarheid wordt vertoond en/of ten gehore gebracht.

Deze dwangsom is zo op het eerste gezicht niet gekoppeld aan activiteiten van Peter R. de Vries zelf. Leest men de uitspraak naar de letter, dan zal de plaatsing van de beelden van de tweede uitzending op Youtube door een willekeurige kijker Peter een behoorlijk bedrag kosten. En dat iedere keer dat iemand het idee krijgt om toch maar weer eens iets te plaatsen. Dat zal een bron van zorgen opleveren.

Er is ook nog een beetje goed nieuws voor SBS te melden. SBS had een tegenvordering ingesteld. In het eerdere verbod was het SBS verboden enig andere beeld- en geluidsopnamen van of over Koos H. uit te zenden of anderszins openbaar te maken.

Het gaat dan met name om twee portretfoto's van Koos H. die op de website van Peter R. de Vries te zien waren voorafgaand aan de uitzendingen. De rechter heeft vastgesteld dat deze portretten niet afkomstig zijn uit de verborgen camera actie. Koos H. heeft de foto's zelf aan zijn jeugdvriend Nico van Empel gezonden.

Een van de foto's heeft "ongebalkt" op de voorpagina van De Telegraaf gestaan en is in verschillende actualiteitenrubrieken getoond.
In aanmerking wordt genomen dat eiser er zelf voor heeft gekozen deze foto's naar zijn jeugdvriend te sturen. De voorzieningenrechter oordeelt op basis daarvan dat de foto's zich inmiddels in het publieke domein bevinden en dat het verbod daarom niet meer geldt voor deze foto's.

Helemaal zuiver lijkt deze redenering niet. Evenzeer zou betoogd kunnen worden dat de naaktfoto's van Manon Thomas zich na verspreiding via internet inmiddels in het publieke domein zouden bevinden. Zou dat de (her)publicatie van die foto's vervolgens rechtmatig maken?

De voorzieningenrechter heeft tot op heden nog slechts een zogenaamd kop-staartvonnis gewezen. Het definitieve vonnis volgt later.

Zoals het er nu voor staat zullen SBS en Endemol samen maximaal € 500.000 verbeuren, maar bestaat de mogelijkheid dat Peter R. de Vries zijn borst moet natmaken voor een miljoenenclaim voor iedere verdere publicatie door wie dan ook.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law