Kapotte remmen

Op 12 februari 2001 stond een ondernemer met zijn gedateerde bestelbus Renault Traffic met pech langs de weg. Hij heeft vervolgens de ANWB gebeld. In het bij antwoord overgelegde verslag van de ANWB staat vermeld dat de remklauw rechtsvoor is ontroest en gangbaar gemaakt en dat het advies van de ANWB luidt de 'schijven, blokken, zuigers nazien en indien nodig vervangen'.

Twee weken later heeft hij de Renault naar de garage gebracht. Bij inspectie werden de remmen in slechte staat aangetroffen. De garage belde door dat de remmen waren nagekeken, dat de remmen slecht waren en vernieuwd moesten worden, dat er op dat moment geen vervangende onderdelen beschikbaar waren. er moest een nieuwe afspraak gemaakt moest worden en de lading zou daarvoor uit de bestelbus moeten worden gehaald. De Renault is vervolgens door een werknemer van het garagebedrijf teruggebracht bij de eigenaar.

Daarna is de eigenaar weer gaan rijden met de bus. Dat ging niet goed. Op een gegeven moment bemerkte de bestuurder dat zijn auto langzamer ging rijden en dat, toen het verkeerslicht op groen ging, de rem bij het optrekken niet meer omhoog kwam. Hij reed over de linkerrijstrook. Omdat hij niet naar rechts kon uitwijken is hij door blijven rijden tot dat de bestelbus stil kwam te staan. Blijkens zijn bij de politie afgelegde verklaring heeft hij de alarmlichten aangezet, het portier geopend en is op het moment dat hij wilde uitstappen van achteren aangereden door een Volvo.

De gedupeerde bestuurder spreekt het garagebedrijf aan voor zijn schade. Deze bestaat uit:

a. € 6.338,65, opgebouwd uit schade ter zake van een verloren gegane jas (€ 68,22), ladingschade (€ 2.518,46), autoschade (€ 2.178,15), autohuur (€ 675,83) en 10% aanschafprijs nieuwe auto (€ 285,99);
b. medische kosten ad € 150,00 (forfaitair bedrag);
c. verlies arbeidsvermogen (kosten waarneming bedrijf) € 1.550,00;
d. telefoon/kopie/porto-kosten, forfaitair € 150,00;
e. buitengerechtelijke incassokosten ad € 616,46.

De eigenaar stelt dat de garage toerekenbaar tekort is geschoten door op 28 februari 2001 de onderhoudsbeurt aan de Renault niet naar behoren uit te voeren – te weten: de remmen niet te repareren – dan wel jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld door de eigenaar niet te wijzen op de erbarmelijke staat van de remmen.
Het garagebedrijf vindt dit onzin. Ter zitting heeft de garagehouder verklaard dat het in zijn visie onverantwoord was om met zo'n auto te gaan rijden, dat hij vindt dat hij dat ook tegen een klant zonder verstand van zaken dient te vertellen maar hij dat niet tegen de betrokkene heeft verteld omdat hij er van is uitgegaan dat hij zelf wel begreep dat hij met die auto niet moest gaan rijden.

Dit laatste breekt de garagehouder op. De rechtbank oordeelt dat de garagehouder dit nu juist wèl had behoren te zeggen, gelet op de aanmerkelijke kans dat zich als gevolg van het defect aan de remmen van de Renault Traffic een ongeval zou kunnen voordoen met ernstige schade tot gevolg.

De garagehouder is dus aansprakelijk. Wel vindt de rechtbank dat de klant ook eigen schuld heeft. Daarom blijft de helft van de schade voor zijn eigen rekening.

Enerzijds is de uitspraak wel begrijpelijk. De garagehouders is deskundiger dan de klant en hij kent de toestand van de remmen. Hij had behoren te waarschuwen. Anderzijds is de bestuurder een ondernemer die kennelijk voor € 2859,90 (10 x € 285,99) weer een occasion koopt om op te rijden. Hij heeft uit twee bronnen vernomen dat de remmen vervangen moeten worden en na de eerste waarschuwing door de ANWB is hij gewoon twee weken doorgereden. Het lijkt erop dat sprake is van een vrijwillige risicoaanvaarding en de garagehouder kan er wel eens gelijk in hebben gehad dat de bestuurder wel degelijk wist welke risico's verbonden waren aan het met kapotte remmen rijden. Net als de waarschuwing van de wegenwacht zou een eventuele waarschuwing door de garagehouder waarschijnlijk in de wind zijn geslagen. Het is wat onbevredigend dat zo iemand zijn schade ten dele bij een ander kan leggen.

Daar staat tegenover dat de garagehouders een eigen fout heeft gemaakt. De les is duidelijk. Als je vindt dat er niet gereden mag worden met een auto, dan moet je dat als deskundige dus gewoon zeggen. Opschrijven is beter. En laat je werknemer dus ook niet in zo'n auto stappen.

Uitspraak: rechtbank Arnhem 11 februari 2004, LJN AO5077

Zie ook:

  • Praktijkgroep Aansprakelijkheidsrecht en Verzekering.
  • Print deze pagina Print deze pagina

    Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law