Indexering alimentatie 2012

Besluit indexering alimentatie 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 21 oktober 2011 het percentage vastgesteld waarmee de bijdrage voor kinder- en partneralimentatie op 1 januari 2012 zal worden geïndexeerd. Deze indexering geldt voor zowel de door partijen overeengekomen alimentatie als voor de door de rechter bepaalde alimentatie, mits dit betrekking heeft op een op de wet gegronde alimentatieverplichting.

In het Besluit indexering alimentatie 2012 is het percentage van de indexering van alimentatie is per 1 januari 2012 vastgesteld op 1,3 %. Dit percentage is afhankelijk van de loonindex. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid, en is dit jaar dus uitgekomen op 1.3 %.

Verdere informatie

[catlist id=9 numberposts=0]

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law