Huur stelselmatig te laat betalen: reden voor ontbinding

Huurders die te laat betalen: elke verhuurder krijgt er wel eens mee te maken. Wat valt er nu te doen tegen een dergelijke huurder als hij wel betaalt, maar bijna nooit op tijd? Het Hof Den Haag moest zich onlangs over die vraag buigen, en kwam tot de conclusie dat het stelselmatig te laat betalen van de huur reden genoeg is om de huurovereenkomst op vordering van de verhuurder te ontbinden.

Wat was er aan de hand in deze zaak? Verhuurder verhuurde een bedrijfspand. Zijn huurder diende volgens de huurovereenkomst elke maand bij vooruitbetaling de huurprijs te voldoen, uiterlijk op de eerste van de maand. In een periode van 20 maanden tijd is, volgens een door de huurder zelf in het geding gebracht overzicht, slechts vier keer op tijd betaald. Alle andere keren dus niet, waarvan acht keer meer dan twee weken te laat en zelfs vier keer meer dan vier weken te laat.

Voor de verhuurder was de maat vol, en hij vorderde bij de kantonrechter ontbinding van de huurovereenkomst. De kantonrechter was het eens met de verhuurder en ontbond de overeenkomst, waarna de huurder in hoger beroep ging.

Het hof overweegt allereerst dat een ingebrekestelling niet nodig is; de huurovereenkomst bepaalt immers dat uiterlijk op de eerste van de maand moet worden betaald, en dat is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is de huurder dus van rechtswege (automatisch) in verzuim. Als er vervolgens maar in vier van de twintig maanden op tijd wordt betaald, is dat een voldoende substantiële reden om de ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen. Het hof bekrachtigt dus de uitspraak van de kantonrechter.

Uitspraak: Gerechtshof Den Haag 1 december 2011, LJN BU7183

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law