Hans Klok moet act staken

De voorzieningenrechter heeft de door Rafael van Herck tegen Hans Klok ingestelde vordering in kort geding tot een verbod van een opvoering van de act 'head drop' en de gecombineerde routine van de 'hand through body' en de 'head drop' toegewezen.

Inleiding

Het komt niet vaak voor dat illusionisten elkaar in de rechtszaal treffen. Het is namelijk niet zo makkelijk om een goocheltruc te beschermen. Een idee alleen is niet te beschermen. Wie een uitvinding doet, kan een octrooi aanvragen. Dat heeft bij goocheltrucs een belangrijk nadeel. Het octrooi moet beschreven worden en daarmee wordt de truc onmiddellijk wereldwijd bekend. De historie leert dat de illusionist de truc dan maar liever geheim houdt. En daar bestaat wel een aantal juridische middelen voor, zoals het overeenkomen van geheimhoudingsbedingen met de kleine kring van medewerkers. Maar lekt het geheim uit, dan valt er vrij weinig aan te doen. Inmiddels zijn de meeste trucs wereldwijd bekend en is het optreden van de illusionist vaak een variatie op een reeds bestaand thema.

Het geschil

In dit geval wed de rechter dus toch geraadpleegd. De voorzieningenrechter stelt het geschil als volgt vast. Van Herck is illusionist en 'magic consultant'. Onder de werkzaamheden als consultant valt onder meer het opzetten van routines en choreografieën met betrekking tot reeds bestaande illusies.

Voor zijn theatershow "The Beauty of Magic" in Las Vegas heeft Hans Klok gebruik gemaakt van de diensten van Van Herck. Daarnaast heeft Van Herck zijn medewerking verleend aan circa 100 optredens van Hans Klok in Nederland en Duitsland, als uitvoerend artiest dan wel door het beschikbaar stellen van illusies en materialen. Tijdens de optredens heeft Hans Klok samen met Rafael van Herck onder meer de 'hand through body' illusie en de 'head drop' illusie uitgevoerd in een door Rafael van Herck ontwikkeld script.

Dit jaar stond Hans Klok in de Nederlandse theaters met de show 'Circus Hurricane High'. Ook daarin kwamen de 'head drop' en de hand through body routine voor. Rafael van Herck heeft Hans Klok na afloop van de show aangesproken op het feit dat het gebruikte kostuum volgens hem een kopie is van het eerder door hem aan Hans Klok geleende kostuum. Hans Klok heeft hierop gereageerd dat hij doende is het uiterlijk van het kostuum te veranderen. Van Herck vond dit niet genoeg en begint een kort geding.

Daarin vordert hij dat de voorzieningenrechter Hans Klok wereldwijd verbiedt inbreuk te maken op de auteursrechten van Van Herck door het uitvoeren van de twee routines en het gebruik van het kostuum of nagemaakte versies van het kostuum, met de gebruikelijke nevenvordering, zoals afgifte van alle kopieën en nabootsingen van het kostuum, alles op straffe van een dwangsom.

De beslissing

Van Herck loopt hier op tegen het probleem dat hij niet alles zelf bedacht heeft. Alle elementen van de routine zijn zo'n beetje al weleens opgevoerd. Gelukkig voor hem bepaalt de rechter dat het totaalbeeld van de routine toch wel wordt bepaald door een eigen verhaal van de maker en daarmee van creatieve keuzes die leiden tot het persoonlijk stempel van die maker. Verder was de buitenkant van het kostuum auteursrechtelijk beschermd. Maar dat was het dan wel zo'n beetje. De rechter verbiedt Hans Klok het uitvoeren van de routine van de 'head drop' en/of de gecombineerde routine van de 'hand through body' en de 'head drop' op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per keer dat in strijd met het verbod wordt gehandeld.

Van Herck wint de procedure, maar Hans Klok kan de trucs nog wel opvoeren, zij het dat hij een andere routine zal moeten bedenken. Of ze kunnen natuurlijk gewoon weer afspraken maken.

Uitspraak: Rechtbank 's-Gravenhage 9 november 2011, LJN BU3795

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law