Geen samenvattingen eredivisiewedstrijden op regiozenders

De diverse Nederlandse regionale TV-zenders willen graag korte nieuwsflitsen uitzenden van voetbalwedstrijden van hun regionale eredivisieclub(s), zonder dat hiervoor een aparte vergoeding hoeft te worden voldaan. De organisatie van de Eredivisie weigerde dit tot nu toe; zij is van mening dat hiervoor eerst een vergoeding dient te worden betaald door de omroepen. Daarom hebben de ROOS (Regionale Omroep Overleg en Samenwerking) en de regionale omroepen een kort geding opgestart tegen Eredivisie C.V. en Eredivisie Media & Marketing C.V. (exploitant van de website eredivisie.nl en van TV-kanaal Eredivisie Live), met als doel om toestemming te verkrijgen om "flitsen" van wedstrijden uit te zenden zonder dat daar een afzonderlijke vergoeding voor hoeft te worden betaald.

Argumenten van ROOS zijn, dat de Mediawet de mogelijkheid biedt om "flitsen" (fragmenten van maximaal 90 seconden) uit te zenden, en dat Eredivisie ten onrechte met een beroep op haar auteursrechten en naburige rechten weigert om deze flitsen ter beschikking te stellen.

De voorzieningenrechter overweegt (kort gezegd), dat de Mediawet inderdaad de mogelijkheid biedt om "flitsen" op te vragen bij uitzendorganisaties (zoals Eredivisie Media & Marketing). Volgens de voorzieningenrechter geeft de "flitsenregeling" in de Mediawet echter nog geen gebruiksrecht; de meerwaarde van deze regeling is dat gebruikers toegang hebben tot een betere kwaliteit en een betere keuze in beelden. Afzonderlijk zal dus moeten worden onderhandeld over een vergoeding voor het daadwerkelijk gebruikmaken van deze flitsen. Ook andere regelingen waarop ROOS een beroep doet (zoals de zogenoemde "reportage-exceptie" uit de Auteurswet), kunnen de vordering van ROOS niet dragen. De voorzieningenrechter weigert dan ook de door ROOS gevraagde voorzieningen.

Omdat het om een auteursrechtelijke zaak gaat, worden ROOS en de regionale omroepen (als in het ongelijk gestelde partijen) veroordeeld in de werkelijk gemaakte proceskosten van € 15.000.

Uitspraak: Voorzieningenrechter rechtbank Utrecht 12 mei 2010, LJN BM4200

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law