Geen aanspraak op verrekenbeding na moord op echtgenoot

De rechtbank Breda heeft op 3 augustus 2011 uitspraak gedaan inzake de nalatenschap van de vermoorde zakenman Ran Biemans. Twee neven en een nicht, de erfgenamen van Biemans, vorderden in deze procedure een verklaring voor recht dat Biemans' echtgenote Els L. geen aanspraak kan maken op het verrekenbeding uit de huwelijkse voorwaarden die tussen Biemans en L. overeen zijn gekomen.

Biemans en L. zijn in 1997 op huwelijkse voorwaarden gehuwd. Het huwelijk is in 1998 geëindigd door het overlijden van Biemans. De huwelijkse voorwaarden bevatten een beding dat (kort samengevat) inhoudt dat er bij overlijden van één van de echtgenoten, terwijl het huwelijk op dat moment niet is geëindigd door echtscheiding, wordt afgerekend alsof er een algehele gemeenschap van goederen tussen de echtgenoten was.

Els L. is in België onherroepelijk veroordeeld voor de moord op haar echtgenoot. Tevens heeft de rechtbank in Turnhout haar onwaardig verklaard enig recht uit het testament van Biemans te doen gelden. Met de zaak waarin nu uitspraak is gedaan, wilden de erfgenamen voorkomen dat Els L. alsnog zou "profiteren" van het vermoorden van haar man.

De rechtbank overweegt dat Els financieel belang had bij het intreden van de voorwaarde, en dus bij het vermoorden van haar echtgenoot. Omdat buitenlandse strafrechtelijke vonnissen geen dwingende bewijskracht in Nederland hebben, hebben de erfgenamen in het kader van deze procedure het dossier van de strafzaak in België overgelegd. Ook de Nederlandse rechter komt tot de conclusie dat Els de hand moet hebben gehad in het overlijden van haar man. Daarmee heeft zij de verplichtingen als echtgenote van Biemans, te weten getrouwheid, hulp en bijstand, op grove wijze geschonden. Het is dan ook onaanvaardbaar dat zij aanspraak zou maken op nakoming van het verrekenbeding.

De rechtbank verklaart daarom voor recht dat Els geen aanspraak kan maken op het verrekenbeding. Naar verluidt loopt Els daarmee een bedrag van enkele miljoenen euro's mis.

Uitspraken:
Rechtbank Breda 25 november 2009, LJN: BK4490 (tussenvonnis)
Rechtbank Breda 21 april 2010, LJN: BR3944 (tussenvonnis)
Rechtbank Breda 3 augustus 2011, LJN: BR3917 (eindvonnis)

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law