Geen einde dienstverband bij 65 jaar

De Haarlemse kantonrechter heeft op 30 mei 2012 uitspraak gedaan in de zaak tussen de Stichting Kunstcentrum Haarlem en een ex-werkneemster over de vraag of de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar eindigt of niet.

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wilde de werkneemster wel doorwerken. Hoewel er enkele gesprekken werden gevoerd, zag de werkgever dat toch niet zitten. Het Kunstcentrum besloot niet langer van haar diensten gebruik te maken. Het is immers gebruikelijk dat men bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd stopt met werken, zodat arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Althans, dat vond de werkgever.

Maar de werkneemster had ook wel een punt. Stoppen met werken op je 65-ste is vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend. De werkneemster liet het er niet bij zitten en vorderde doorbetaling van het loon.

En de werkneemster kreeg in dit concrete geval gelijk. Er zijn veel arbeidsovereenkomsten die daadwerkelijk eindigen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, maar in deze tijden is dat volgens de kantonrechter niet langer een vanzelfsprekendheid. De kantonrechter is van oordeel dat de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege eindigt door het enkele feit dat iemand de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Daarvoor zijn volgens de kantonrechter bijkomende feiten en omstandigheden nodig, waarvan in de procedure niet is gebleken.

De vordering wordt dus toegewezen.

De uitspraak

Kantonrechter Haarlem 30 mei 2012, LJN BW8593

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law