Compensatie bij langdurige vertraging op de helling?

Passagiers van luchtvaartmaatschappijen hebben op grond van art. 6 en 7 van de Verordening (EG) Nr. 261/2004 recht op compensatie bij langdurige vertraging van vluchten. Sinds het Sturgeon-arrest van Europese Hof van Justitie in 2009 leven de luchtvaartmaatschappijen in grote onmin met partijen als EUClaim B.V., die de vorderingen van gelaedeerden kopen en het de luchtvaartmaatschappijen knap lastig maken.

Het Sturgeon-arrest maakt het vrij gemakkelijk om claims tegen luchtvaartmaatschappijen in te dienen en te winnen. Het zag er niet goed uit voor de luchtvaartmaatschappijen, aan wie niets anders restte dan om passief verzet te plegen door het op procedures aan te laten komen en tijd te winnen.

Maar er lijkt een lichtpuntje aan de horizon voor de veel geplaagde luchtvaartmaatschappijen. De Hoge Raad heeft op 15 juli 2012 in zeven aanhangige zaken een tussenarrest gewezen, waarin de zaken worden aangehouden tot na een op korte termijn te verwachten nieuwe beslissing van het Europese Hof van Justitie in twee aanhangige zaken, waarin mogelijk afscheid wordt genomen van de lijn, zoals uitgezet in het Sturgeon-arrest. Of het daadwerkelijk om een lichtpuntje gaat of om een laatste strohalm zal binnenkort dus blijken. De sterren staan niet bepaald gunstig. In zijn advies van 15 mei 2012 kwam de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie tot de conclusie dat Sturgeon moet worden nageleefd.

Wordt vervolgd.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law