Bouw REC Harlingen mag doorgaan

Het gerechtshof Leeuwarden heeft op 13 april 2010 uitspraak gedaan in het hoger beroep van een kort geding tussen de Stichting "Afvaloven Nee" en OMRIN. OMRIN is bezig met de bouw van een ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harlingen. Omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de milieuvergunning ten behoeve van de REC heeft vernietigd, wilden "Afvaloven Nee" en een aantal omwonenden dat de bouw zou worden gestaakt totdat OMRIN (wederom) over een geldige milieuvergunning zou beschikken.

Het hof heeft als volgt geoordeeld. Het project bevindt zich nog in de bouwfase (waarvoor een milieuvergunning niet vereist is). Ook is het waarschijnlijk dat alsnog een milieuvergunning kan worden verkregen door OMRIN. Verder weegt mee dat Gedeputeerde Staten het verzoek van "Afvaloven Nee" om handhavend op te treden heeft afgewezen. Tot slot wegen de belangen van OMRIN om het gebouw wind- en waterdicht te maken, en planningsproblemen die mogelijk ontstaan door stillegging, zwaarder dan de belangen van de stichting bij stillegging. Het hof wijst het verzoek om de bouw stil te leggen dan ook af. Eerder had de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden soortgelijke beslissing genomen.

Uitspraak: Gerechtshof Leeuwarden 13 april 2010, LJN BM0877

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law