WAV-boetes voor Telegraaf, AD, Trouw, NRC en Volkskrant

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 4 mei 2010 bepaald, dat de uitgever van De Telegraaf een boete van € 298.000 moet betalen, en de uitgevers van de Volkskrant, het Algemeen Dagblad en Trouw ieder een boete van € 224.000. De uitgever van NRC Handelsblad moet een boete van € 7.200 betalen.

De boetes zijn opgelegd, omdat deze uitgevers volgens de afdeling bestuursrechtspraak zijn aan te merken als werkgever van een aantal dagbladbezorgers, die in Nederland werkzaam waren zonder dat zij beschikten over een tewerkstellingsvergunning. Van belang daarbij is, dat de uitgevers invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken bij de distributiebedrijven. Om die reden zijn de uitgevers aan te merken als werkgevers (in de zin van de Wet Arbeid Vreemdelingen) van de betreffende bezorgers.

Eerder had de rechtbank in Amsterdam nog beslist dat de uitgevers níet als werkgevers waren aan te merken. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had daarop hoger beroep ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak, de hoogste bestuursrechter voor dergelijke zaken.

Uitspraken:
Afdeling bestuursrechtspraak 4 mei 2010, LJN BM3244 (Algemeen Dagblad)
Afdeling bestuursrechtspraak 4 mei 2010, LJN BM3243 (NRC Handelsblad)
Afdeling bestuursrechtspraak 4 mei 2010, LJN BM3245 (De Telegraaf)
Afdeling bestuursrechtspraak 4 mei 2010, LJN BM3241 (Trouw)
Afdeling bestuursrechtspraak 4 mei 2010, LJN BM3246 (De Volkskrant)

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law