Alimentatie probleem voor zzp’er

Volgens een bericht in de Telegraaf heeft een groeiend aantal zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) moeite om de door de rechter vastgestelde alimentatie te betalen. Als gevolg van de economische crisis hebben zij minder omzet, waardoor er te weinig ruimte overblijft om alimentatie te kunnen betalen.

Volgens het bericht treedt het LBIO keihard op als de alimentatie niet op tijd betaald wordt en komen veel zzp’rs in de knel.

De ZZP’er in de knel

Wat nu? Hoe gaat de ZZP’er zijn alimentatieprobleem oplossen? Eerst maar eens praten.

Als het niet lukt om in onderling overleg een regeling te treffen, dan zit er niets anders op dan om de rechter te verzoeken om de eerder vastgestelde alimentatie te wijzigen. De wet biedt daar de mogelijkheid toe.

Wijziging alimentatie ZZP’er

Op grond van de wet zal de rechter een eerder vastgestelde alimentatie wijzigen wanneer sprake is van:

  • een wijziging van omstandigheden, of;
  • wanneer de alimentatie van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord.

Beide gevallen doen zich voor bij de ZZP’er. De ZZP’er die eerst wél aan zijn alimentatieverplichtingen kon voldoen, maar door teruglopende omzet niet meer in staat is om de opgelegde alimentatie te betalen, zal een beroep kunnen doen op gewijzigde omstandigheden.

Maar het komt bij ZZP’ers ook geregeld voor dat de alimentatie onjuist is vastgesteld. De berekening van de draagkracht van een ZZP’er is lastig, er worden fouten gemaakt en er wordt soms van veronderstellingen uitgegaan. Dit kan tot gevolg hebben dat een te zware alimentatieplicht wordt opgelegd.

Wees er snel bij

In al dit soort gevallen is het verstandig om de rechter te verzoeken om de alimentatie te wijzigen. En daar is haast bij. Alimentatieverplichtingen worden meestal niet met terugwerkende kracht gewijzigd in verband met de ingrijpende gevolgen voor de onderhoudsgerechtigde. Wachten met indiening van een verzoek tot wijziging van alimentatie kan dus geld kosten.

Zie ook:

Informatie

Indien u nadere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law