Disclaimer

De inhoud van deze website beoogt uitsluitend informatie van algemene aard te verschaffen. LVH Advocaten staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de website verschafte informatie. De inhoud van deze website is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als juridisch advies van welke aard ook. In concrete gevallen dient u altijd deskundig juridisch advies in te winnen. LVH Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van gebruik van informatie afkomstig van deze website.

Gefinancierde rechtshulp

Kijk voordat u een advocaat raadpleegt altijd of u misschien in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. U kunt dan terecht bij een in het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand gespecialiseerde advocaat, die samen met u een zogeheten toevoeging kan aanvragen. Een toevoeging geeft u afgezien van een kleine eigen bijdrage recht op gratis rechtsbijstand. De staat betaalt de verdere kosten van uw advocaat. Om te beoordelen of u voor een toevoeging in aanmerking komt, raadpleeg de website van de Raad voor Rechtsbijstand. De advocaten van LHV advocaten zijn niet aangesloten bij het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Zend ons geen vertrouwelijke documenten

Wij verzoeken u om ons geen vertrouwelijke documenten te zenden, voordat wij uw zaak in behandeling hebben genomen. De mogelijkheid bestaat dat wij voor een wederpartij optreden.

Print deze pagina Print deze pagina