Mededingingsrecht

Het mededingingsrecht is niet meer weg te denken uit de internationale en nationale zakenwereld. U als ondernemer bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de regels. De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa deelt bij overtreding zware straffen uit. Daarmee zijn de zaken nog niet gedaan. Benadeelden gaan er meer en meer toe over om overtreders aansprakelijk te houden voor ten gevolge van ongeoorloofde mededingingsafspraken geleden schade. Overnamens kunnen stranden na ontdekking van mogelijke overtredingen van de Mededingingswet. Het mededingingsrecht vormt al met al een actueel en uitdagend onderdeel van het recht.

Onze advocaten adviseren cliƫnten over de diverse mededingingsrechtelijke onderwerpen, waaronder:

  • Het kartelverbod;
  • Controle op concentraties;
  • Verbod van misbruik van een dominante positie.
  • Openbare aanbesteding

Indien u nadere informatie wenst over onze diensten op het gebied van het mededingingsrecht, dan kunt u contact opnemen met ons contactpersoon.

Verdere informatie

Voor meer informatie, raadpleeg de nieuwe site van Minerva Advocaten.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law