Faillissement, schuldsanering en doorstart

Oplossingen voor financiële problemen van uw onderneming

Ten gevolge van de kredietcrisis komen vele bedrijven in financieel zwaar weer. De schulden stijgen en als te lang wordt gewacht met betaling komen daar ook nog eens incassokosten en deurwaarderskosten bovenop. De schuldenlast wordt te groot en het faillissement van de onderneming dreigt. Dat is een zeer onaantrekkelijk vooruitzicht. Mogelijk bestaan er alternatieven. De gedurende de voorafgaande economische recessies door ondernemers gehanteerde oplossingen van de financiële problemen zijn door velen vergeten, maar ze werken nog steeds. Hier volgt een kort overzicht.

Vrijwillige schuldsanering onderneming

Wat is vrijwillige schuldsanering? Dit is een eenvoudige oplossing, die vaker dan gedacht ook een redmiddel kan vormen voor een te hoge schuldenlast in economisch zware tijden. Onder de realistische dreiging van een anders onafwendbaar faillissement zijn crediteuren vaak bereid om een redelijk voorstel tot een vrijwillige schuldsanering te accepteren. Het helpt daarbij als het voorstel gestructureerd wordt aangeboden door een derde, bijvoorbeeld door ons, en niet door de debiteur zelf, die vaak al meermalen uitstel heeft gevraagd en niet de juiste persoon is om deze drastische koerswijziging voor te stellen. In plaats van meer dan de hoofdsom, wordt aanzienlijk minder betaald, bijvoorbeeld 30% van de hoofdsom of afhankelijk van de bijzondere omstandigheden zelfs minder dan dat.

Overigens: ons kantoor behandelt géén schuldsaneringsverzoeken van privé-personen.

Gekke Gerritje?

Waarom zou een crediteur dit accepteren? Het antwoord ligt voor de hand. In geval van een faillissement krijgt de crediteur waarschijnlijk niets. Wie zijn poot stijf houdt riskeert om met helemaal niets te eindigen. Daarbij gaat dan ook nog eens een waardevolle handelsrelatie verloren. De ervaring leert dat een deugdelijk voorbereid voorstel een goede kans van slagen heeft. Raadpleeg ons tijdig en stop met het uitstellen van betalen van een steeds groeiende schuldenlast.

Gerechtelijk akkoord

Het is ook mogelijk om een gerechtelijk akkoord te realiseren, bijvoorbeeld als een klein deel van de crediteuren dwars blijft liggen. Een voordeel daarvan is dat binnen de wettelijke regels sprake is van een dwangakkoord, dat ook geldt voor onwillige crediteuren. Voor een surseance van betaling is het nodig dat uw advocaat een verzoek indient bij de rechtbank.

Doorstart onderneming

Bij een doorstart wordt het levensvatbare gedeelte van de onderneming gekocht van de curator. Vaak is weinig tijd beschikbaar om tot een deal te komen en daarom is het van groot belang dat de mogelijkheid van een doorstart reeds voorafgaand aan het faillissement wordt onderzocht. Vaak is overleg met de bank en belangrijke leveranciers noodzakelijk en ook het personeel zal snel moeten weten waar het aan toe is, anders is het weg. Het realiseren van een doorstart is niet altijd gemakkelijk, maar het vooruitzicht van doorondernemen in een afgeslankte financieel gezonde onderneming is de investering meer dan waard.

Wacht niet te lang

Ondernemers zijn gewend om slechte tijden uit te zitten. Dat kan een goede strategie zijn, maar blijf realistisch. Een kikker die in een hete pan water wordt gegooid springt eruit. Als het water langzaam wordt opgewarmd blijft de kikker zitten en overleeft hij het niet. Het ondernemen in slechte tijden is anders en de in tijden van economische recessie voor handen zijnde middelen zijn dat ook. Wij kennen ze en staan u graag bij.

Informatie

Indien u nadere informatie wenst naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact opnemen met ons contactpersoon op het gebied van insolventierecht.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law