Toestemming bij aanvraag paspoort kind

Vervangende toestemming voor de aanvraag van een paspoort

Wanneer de vakantieperiode is aangebroken, is dat voor velen de gelegenheid om samen met de kinderen te genieten van een zonnige vakantiebestemming. Ouders kunnen bij de voorbereiding tegen een onverwacht probleem oplopen. Het kind heeft geen geldig paspoort en de andere ouder wil niet meewerken bij de aanvraag. Wat nu? Is daar iets aan te doen?


Geldig reisdocument

Om naar het buitenland te reizen, dienen minderjarigen over een geldig reisdocument (of bijschrijving in een geldig paspoort) te beschikken. Het paspoort en de identiteitskaart zijn geldige reisdocumenten, die kunnen worden aangevraagd bij de gemeente waar de minderjarige staat ingeschreven.

In veel gevallen verloopt het aanvragen en verkrijgen van een paspoort via een simpele aanvraag bij het loket van de afdeling burgerzaken.

Voor het aanvragen van een paspoort voor een minderjarige is de toestemming van iedere persoon die het gezag over deze minderjarige uitoefent vereist. Dit zijn in het algemeen de ouders van de minderjarige. De toestemming van de ouders dient te blijken uit het door de ouders ingevulde en ondertekende formulier 'verklaring toestemming'. Tevens dienen de ouders zich te kunnen legitimeren, of dient hun originele identiteitsbewijs getoond te worden voor de aanvraag van het paspoort. Zonder de vereiste toestemming voldoet de aanvraag niet, en wordt het paspoort niet afgegeven.

Ex weigert toestemming te geven

Wat nu als de ene ouder met gezag geen toestemming wil geven aan de andere gezaghebbende ouder voor het aanvragen van een paspoort voor het kind? Of als er geen contact meer bestaat met de andere gezaghebbende ouder en het niet mogelijk is zijn of haar toestemming én originele paspoort te overleggen?

In die situaties kan aan de rechter vervangende toestemming voor de weigerende ouder gevraagd worden.
Op grond van de Paspoortwet kan aan de rechter een verzoek worden gedaan om de vereiste verklaring van toestemming van de weigerende ouder te vervangen door een verklaring van de rechter. Dit verzoek dient ingediend te worden door de andere gezaghebbende ouder, of op verzoek van de minderjarige zelf als deze de leeftijd van zestien jaren inmiddels heeft bereikt.

De rechter dient, voordat hij een beslissing neemt, een "vergelijk" tussen de ouders te beproeven. In dat verband wordt doorgaans een mondelinge behandeling bepaald, waarbij de ouders in de gelegenheid worden gesteld hun standpunten nader toe te lichten.

De rechter zal vervolgens een beslissing nemen, die hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt. Daarbij kan als voorwaarde worden gesteld dat de geldigheidsduur of de territoriale geldigheid van het aangevraagde reisdocument wordt beperkt.

Na toewijzing van het verzoek door de rechter kan het paspoort dus ook zonder de toestemming van de andere ouder worden afgegeven, en kan de vakantie alsnog doorgang vinden.

Lengte procedure

Houd er rekening mee dat vrij veel tijd gemoeid is met een rechtbankprocedure. In spoedeisende gevallen kan overwogen worden om een kort gedingprocedure te volgen, maar ook dan moet u er rekening mee houden dat de procedure enige weken in beslag kan nemen. Wees er dus tijdig bij.

Identiteitskaart

Overigens is de toestemming van de (gezaghebbende) ouders niet vereist voor de aanvraag van een identiteitskaart (ID-kaart), indien de minderjarige de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt. Op deze wijze kan een snelle en praktische oplossing worden gevonden indien een ouder weigert zijn toestemming te geven. Deze is dan immers niet nodig voor de aanvraag van het reisdocument. Houdt u er echter wel rekening mee dat de identiteitskaart slechts geldig is voor het reizen naar een beperkt aantal Europese landen.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan contact op met onze contactpersoon van de praktijkgroep Personen- en Familierecht.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law