Tarieven familierecht

Als geen andere afspraken worden gemaakt hanteren wij een uurtarief. De tarieven die ons kantoor in uw zaak hanteert worden vooraf met u overeengekomen. In een aantal specifieke gevallen kunnen wij ook een vast tarief met u overeenkomen. Niet iedere zaak leent zich voor behandeling tegen een vast tarief. Dat geldt met name voor zaken waarin het niet of lastig is in te schatten hoeveel tijd met de zaak gemoeid zal zijn. Gelukkig zijn er vrij veel zaken waarin het wel mogelijk is om u een vast tarief aan te bieden.

Procedures

De hier genoemde vaste tarieven zijn steeds inclusief BTW en kantoorkosten en exclusief griffierechten en uittreksels.

In het tarief valt steeds één zitting. Binnen het arrondissement Rotterdam is dit zonder toeslag voor de reiskosten, Buiten het arrondissement Rotterdam geldt een toeslag van € 100,– exclusief BTW per uur in verband met reistijd en -kosten. Een extra zitting zit niet in het pakket en wordt belast conform uurtarief € 200,– (excl. BTW en kantoorkosten).
Het tarief geldt steeds per procedure. Bij ieder tarief vermelden wij een maximum aantal uren. In onze ervaring is dat ruim voldoende voor een degelijke behandeling van de zaak. Mocht onverhoopt meer tijd besteed moeten worden, dan geldt voor het meerdere het uurtarief van € 200,00 ex BTW, vermeerderd met kantoorkosten.

Procedure tot vervangende toestemming paspoort/vakantie

€ 1.500,–
max aantal uren: 10 (kort geding of verzoekschriftprocedure)

Procedure tot vervangende toestemming verhuizing

€ 1.500,–
max aantal uren: 10 (kort geding of verzoekschriftprocedure)

Procedure tot ontkenning vaderschap

€ 1.750,00
max aantal uren: 12 (verzoekschriftprocedure)

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

€ 1.750,00
max aantal uren: 12 (verzoekschriftprocedure)

Gezamenlijke echtscheiding:

€ 2.750,–
Dit tarief geldt niet voor ondernemers, echtgenoten gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en zaken met een internationaal karakter.
Dit pakket omvat: kennismakingsgesprek op kantoor, maximaal drie besprekingen van anderhalf uur elk, opstellen convenant, opstellen en indienen gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, inschrijving echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Buiten het vaste tarief:

Afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld indien u kinderen heeft, is het mogelijk het basispakket echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek aan te vullen met de volgende diensten:

Ouderschapsplan: € 250,00
Kinderalimentatie + berekening: € 250,00
Partneralimentatie + berekening: € 250,00
Extra gesprekken: conform uurtarief € 200,00 ex BTW en kantoorkosten.

Gezamenlijke echtscheiding (internationaal):

€ 3.575,00

Dit tarief geldt niet voor ondernemers.

Dit pakket omvat: kennismakingsgesprek op kantoor, max 3 besprekingen, opstellen Engelstalig convenant, opstellen en indienen gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, inschrijving echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Buiten het vaste tarief: Afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld indien u kinderen heeft, is het mogelijk het basispakket echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek aan te vullen met de volgende diensten (Engelstalig):

Ouderschapsplan: € 325,00
Kinderalimentatie + berekening: € 325,00
Partneralimentatie + berekening: € 325,00
Extra gesprekken: conform uurtarief € 200,00 ex BTW en kantoorkosten.

Algemeen

Naast het honorarium dient u nog rekening te houden met de volgende kosten:

Kosten uittreksels circa € 10,- a 15,- per stuk.
Griffierecht rechtbank circa € 274,-
Eventueel notariskosten als u een woning of aandelen in een B.V. aan een van partijen overdraagt.

Advies-pakketten

Omdat de zaken te divers zijn en het niet mogelijk is om een goede inschatting te maken gelden onze vaste tarieven niet voor ondernemers, echtgenoten gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en zaken met een internationaal karakter. Wel kunnen wij u om te beginnen tegen vast tarief de volgende adviezen verstrekken:
Echtscheiding op tegen tegenspraak (procesadvies) € 295,–
Kinderalimentatie (berekening en advies) € 495,–
Partneralimentatie (berekening en advies) € 495,–

Wat is in het vaste adviestarief begrepen?

Echtscheiding op tegenspraak (procesadvies)

  • Gesprek op kantoor met advocaat (maximaal 30 minuten)
  • Bestudering feiten en omstandigheden (aan de hand van aangeleverde stukken)
  • Schriftelijk advies

Kinderalimentatie (berekening en advies)

  • Bestuderen stukken
  • Gesprek op kantoor met advocaat (maximaal 30 minuten)
  • Alimentatieberekening- en schriftelijk advies door advocaat

Partneralimentatie (berekening en advies)

  • Bestuderen stukken
  • Gesprek op kantoor met advocaat (maximaal 30 minuten)
  • Alimentatieberekening- en schriftelijk advies door advocaat

Staat uw zaak niet in de bovenstaande zaak, maar denkt u dat de zaak zich wel leent voor behandeling tegen een vast tarief? Bel ons. In duidelijk omlijnde zaken zijn wij bereid om een vast tarief af te geven.

indien u nadere informatie wenst of wilt informeren naar een vast tarief voor overige verrichtingen, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon op het gebied van het personen- en familierecht.

Bovenstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2014. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law