Uw eigen Echtscheidingsadvocaat?

Als u wilt scheiden, bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen om u bij de procedure te vertegenwoordigen. Alleen een advocaat mag de echtscheiding bij de rechtbank verzoeken. Maar wanneer is het verstandig om samen één advocaat te nemen of toch een eigen advocaat te nemen.

Eén of juist twee advocaten?

Als uw partner en u samen om de echtscheiding vragen en u bent het allebei eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan hoeft u samen maar één advocaat te nemen. Deze inventariseert de wensen en dient namens u en uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. Maar er zijn gevallen waarin het beter is om allebei een eigen advocaat te nemen.

Allebei een eigen advocaat

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg de gevolgen van de scheiding te regelen, dan is het verstandig en vaak ook noodzakelijk om allebei een eigen advocaat te nemen. Zo kan het zijn dat u wilt scheiden, maar uw partner heeft geen enkele haast om ook maar iets te doen. Er gebeurt dus niets, tenzij u zelf het initiatief neemt.

Soms is de situatie er ook niet naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Of u vertrouwt uw partner niet, of u heeft het gevoel dat u onvoldoende kennis van zaken heeft om de onderhandelingen met uw partner in te gaan. Wellicht dat het rechtstreeks onderhandelen met uw partner geen zin heeft, omdat dit altijd tot onoplosbare conflicten leidt. In dat soort situaties is het vaak beter dat u een eigen advocaat heeft om uw belangen te behartigen.

Hoe werkt een echtscheidingsprocedure met twee advocaten?

De echtscheidingsprocedure vangt aan met een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding, dat wordt ingediend bij de rechtbank door een van de advocaten. De andere partner wordt opgeroepen om bij de rechtbank een verweerschrift in te dienen. Daarvoor is een eigen advocaat nodig. Deze partner kan in het verweerschrift zelf ook nog een aantal eigen verzoeken doen, waarop de andere partner dan nog mag reageren. Vervolgens zal er een zitting gepland worden en ongeveer 6 weken na de zitting volgt de rechterlijke beslissing. De uitspraak van de rechtbank moet dan nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand om de echtscheiding definitief tot stand te doen komen. Indien een partij het niet eens is met de uitspraak, kan binnen 3 maanden in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

De voordelen van een echtscheiding op tegenspraak

Een groot voordeel van deze procedure is dat het hierdoor mogelijk is om te scheiden, ook als uw partner dit niet wenst. Degene die de echtscheiding verzoekt, dient enkel te stellen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Dit is, enkele uitzonderingen daargelaten, voldoende voor het daadwerkelijk uitspreken van de scheiding. De duurzame ontwrichting hoeft niet bewezen te worden.

Niet alleen de echtscheiding, maar ook de gevolgen van de echtscheiding, zoals regelingen voor de kinderen, de partneralimentatie, de verdeling van de gemeenschap van goederen, de afrekening van de huwelijkse voorwaarden en het gebruik van de echtelijke woning kunnen door middel van het indienen van een eenzijdig verzoek bij de rechtbank geregeld worden. Indien de rechter een uitspraak doet omtrent deze onderwerpen, dan heeft u de zekerheid dat de de afwikkeling van de echtscheiding in overeenstemming is met de wettelijke normen.

Als er voorafgaand aan de echtscheiding met spoed voorzieningen moeten worden getroffen, zoals met betrekking tot de verblijfplaats van of omgang met de kinderen, gebruik van de echtelijke woning of vaststelling van voorlopige alimentatie, dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening aanhangig maken bij de rechtbank. Binnen enkele weken heeft u dan een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding.

Het is ook prettig om te weten dat uw advocaat er voor uw belangen staat. Als u op voorhand conflicten verwacht, is het dus verstandig om zelf een advocaat te nemen, want een advocaat die eerst voor beiden optreedt, kan niet halverwege zomaar een keus maken voor één van de twee echtgenoten.

De nadelen van een echtscheiding op tegenspraak

Als u het eigenlijk eens bent of bijna helemaal eens bent, dan is het inschakelen van twee advocaten niet kosteneffectief. Ook als beide echtelieden en advocaten zich inspannen voor een vlotte regeling wordt allemaal waarschijnlijk net iets duurder. Dan is het aan te bevelen om een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij één advocaat te regelen.

Complexe echtscheidingen op tegenspraak zijn altijd veel duurder dan eenvoudige gemeenschappelijke verzoeken. Een ander nadeel is dat een procedure op tegenspraak lang kan duren. Dat varieert van een half jaar tot vele jaren. Gelukkig zijn er veel advocaten die ook bij een echtscheiding op tegenspraak oog hebben voor het snel halen van het optimale resultaat.

Een ander groot nadeel van een echtscheiding op tegenspraak is dat de wet weinig flexibel is. Als u in onderling overleg tot een echtscheidingsconvenant komt, dan heeft u veel meer ruimte voor creatieve oplossingen dan wanneer de rechter een beslissing moet nemen.

Informatie

Kernkamp Advocaten kan u zowel bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding als wanneer u besluit een eigen advocaat te nemen, adviseren en begeleiden. Ons aanpak is pragmatisch en gericht op conflictoplossing, maar waar nodig trekken wij voor u fel van leer om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken.

Indien u nadere informatie wenst over echtscheiding, alimentatie of omgangsregelingen, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon op het gebied van het familierecht.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law