Inning alimentatie via LBIO

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is een overheidsinstelling die alimentatie int op verzoek van alimentatiegerechtigden. Het LBIO doet dit als de onderhoudsplichtige ex-partner in gebreke blijft. Het bureau is gevestigd in Rotterdam.

Het LBIO is een effectieve en kostenloze voorziening voor de inning van partneralimentatie en kinderalimentatie. De inning is niet helemaal gratis. De alimentatieplichtige moet de kosten van de inning door het LBIO namelijk wel betalen. Het is overigens niet verplicht om het LBIO in te schakelen. De alimentatiegerechtigde kan ook rechtstreeks een deurwaarder inschakelen voor de inning van achterstallige alimentatie. Bij wanbetaling kan de alimentatiegerechtigde ook bijvoorbeeld beslag op het loon van de ex-partner laten leggen.

Voor wie int het LBIO?

Het LBIO is voor alimentatiegerechtigden wiens aanspraak door de rechter is vastgelegd:

    • Die geen of onvoldoende alimentatie ontvangen hebben;
    • Die de (juiste) Wettelijke Indexering niet hebben ontvangen;
    • Die hun alimentatie niet op tijd ontvangen.

Let op: De betalingsachterstand mag niet ouder zijn dat zes maanden. Anders is het LBIO niet bevoegd om de inning uit te voeren.

Hoe int het LBIO?

Het LBIO heeft enkele bijzondere bevoegdheden. Het kan informatie inwinnen bij de Belastingdienst, uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid en gemeenten. Ook kan het LBIO – zonder inschakeling van een gerechtsdeurwaarder – beslagleggen op inkomsten uit arbeid of op een uitkering. Het LBIO neemt de incasso van de alimentatie over voor een termijn van 6 maanden. Bij een tweede verzoek zijn dat twaalf maanden. De derde keer int het LBIO de alimentatie gedurende twee jaar.

Raadpleeg de website van het LBIO voor meer informatie.

Bent u door het LBIO aangeschreven?

Het kan zijn dat uw persoonlijke omstandigheden zodanig veranderd zijn dat de alimentatieuitspraak aan wijziging toe is. In dat geval kunt u laten narekenen of het nuttg is om een verzoek tot wijziging van de alimentatie in te dienen. Een van onze advocaten van de praktijkgroep familierecht zal u graag bijstaan. Indien blijkt dat de alimentatie te hoog is vastgesteld voor de huidige omstandigheden, is het ook mogelijk om een verlaging met terugwerkende kracht te verzoeken. Met dergelijke verzoeken wordt doorgaans wel terughoudend omgegaan. Schakelt u dus tijdig een advocaat in.

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law