Alimentatie: Ex-partner woont samen

Mijn ex-partner woont samen. Mag ik stoppen met het betalen van partneralimentatie?

In de wet is het als volgt geregeld.

Artikel 160 boek 1 BW

Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Als de ex-partner trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat is het allemaal eenvoudig. Wat ook wel voorkomt is dat in het echtscheidingsconvenant een afwijkende regeling is getroffen, waarbij de ex-partner bijvoorbeeld een half jaartje een op de proef kan samenwonen. Als het lukt eindigt na dat halve jaar de alimentatieplicht. Lukt het niet, dan verandert er niets. Het wordt pas lastig als één van de partners vindt dat de ander samenwoont en de andere partner ontkent dit. Dan moet de rechter eraan te pas komen.

De rechter legt de lat hoog, omdat de gevolgen voor de partner die alimentatie ontvangt vergaand en onomkeerbaar zijn. De plicht tot betaling van alimentatie eindigt immers en herleeft daarna niet meer, ook niet als de nieuwe relatie beëindigd wordt. Naar vaste rechtspraak is vereist, dat tussen de samenlevenden (1) een affectieve relatie bestaat (2) van duurzame aard die meebrengt dat de gescheiden echtgenoot en die ander (3) elkaar wederzijds verzorgen, (4) met elkaar samenwonen en (5) een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Vroeger dacht men dat het min of meer onmogelijk was om dit allemaal te bewijzen. Maar inmiddels worden meer en meer uitspraken gepubliceerd, waarin de rechter tot de conclusie is gekomen dat de alimentatieplicht daadwerkelijk geëindigd is. De laatste tijd gebeurt dit steeds vaker aan de hand van een rapport van een particulier recherchebureau. In een recente uitspraak heeft de rechter aan de hand van zo’n rapport beslist dat de ex-partner de gedurende bijna twee jaar genoten alimentatie diende terug te betalen en bovendien de kosten van het recherchebureau diende te vergoeden:

De rechtbank is van oordeel dat de vrouw de man niet tijdig heeft geïnformeerd over haar samenwoning met [naam]. De vrouw had moeten begrijpen dat zij de man hierover wel had moeten inlichten, wetende dat de man zich al vanaf het begin van de echtscheidings-procedure tussen partijen op het standpunt stelt dat de vrouw samenwoont met [naam] als waren zij gehuwd en dat dit gevolgen heeft voor zijn alimentatieverplichting. De rechtbank ziet daarin aanleiding om de vrouw te veroordelen tot betaling van de kosten van het rechercherapport. De rechtbank zal deze kosten matigen tot het bedrag dat de man in deze procedure met stukken heeft onderbouwd, te weten € 51.761,65.

Het komt niet vaak voor dat de kosten van een particulier recherchebureau zo hoog zijn als in deze zaak en ook volgt lang niet altijd een veroordeling tot betaling van de kosten, maar duidelijk is wel dat het niet tijdig informeren van de partner verstrekkende gevolgen kan hebben.

Informatie

Indien u vragen heeft over samenwonen en de gevolgen voor alimentatie, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon op het gebied van het personen- en familierecht.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law