Alimentatieberekening

Alimentatie na scheiding

Hoe bepaalt de rechter de hoogte van alimentatie? De hoeveelheid alimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige. Vroeger was dat natte-vingerwerk. Sinds 1979 kan de rechter bij de bepaling van de hoogte van de alimentatie gebruik maken van de zogenaamde TREMA-normen (genoemd naar het Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht). het rapport bevat tal van richtlijnen en rekenregels, aan de hand waarvan de rechter op eenvormige wijze de alimentatie kan berekenen. Ieder jaar verschijnt een update met nieuwe cijfers en aanpassingen.

De richtlijnen zijn bedoeld als een hulpmiddel bij het vaststellen of wijzigen van alimentatie na echtscheiding of scheiding van tafel en bed. De vaststelling van alimentatie in het kader van voorlopige voorzieningen geschiedt in principe aan de hand van dezelfde richtlijnen. In verband met het summiere karakter van de procedure zal echter vaak worden volstaan met een minder strikte toepassing van de TREMA-normen.

Duidelijkheid vooraf

Wie gaat scheiden wil graag weten waar hij of zij nu precies aan toe is. Het is verstandig om de financiële gevolgen van een echtscheiding vooraf in kaart te brengen. Dat kan door zelf een alimentatieberekening te laten maken. Kernkamp Advocaten kan zo’n berekening voor u maken.

De alimentatieberekening van Kernkamp Advocaten is dezelfde als die van de rechter, want het door ons gebruikte rekenprogramma is ook de standaard van de rechterlijke macht.

Meerdere scenario’s

Meestal geeft een alimentatieberekening voldoende duidelijkheid, zeker in eenvoudige gevallen waarin geen verschil van mening kan bestaan over de diverse cijfermatige invullingen. In veel gevallen is het beter om meerdere scenario’s door te rekenen. Dat kunnen bijzondere omstandigheden zijn, zoals een aanstaand pensioen of een dreigend ontslag. Maar het komt veel vaker voor dat het nodig is om meerdere scenario’s door te rekenen. Denk aan situaties waarin de partners gezamenlijk eigenaar zijn van de echtelijke woning, die al dan niet op termijn verkocht gaat worden. Hoe gaan de lasten de komende tijd verdeeld worden en wat heeft dat voor gevolgen voor de draagkracht? En wat gebeurt er als één van de partners een huis huurt? Als alle gegevens zijn verzameld is het gelukkig vrij eenvoudig om de diverse scenario’s door te rekenen.

Ook als u twijfelt aan de uitkomst van een alimentatieberekening kunt u bij Kernkamp Advocaten terecht. Aan de hand van de oorspronkelijke berekening en uw gegevens, verstrekken wij u dan een second opinion.

Kosten

Wij realiseren ons ook dat de prijs van de advocaat een belangrijke factor is. Kernkamp kan de alimentatieberekening desgewenst voor een vast tarief verrichten.

Informatie

Indien u een alimentatieberekening wilt laten maken of indien u nadere informatie wenst over echtscheiding, alimentatie of omgangsregelingen, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon op het gebied van het personen- en familierecht.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law