Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

De gerechtelijke vaststelling

Het vaderschap kan op verzoek van de moeder is of het kind gerechtelijk worden vastgesteld. De moeder kan dit verzoek doen tot het kind de 16-jarige leeftijd heeft bereikt. Het kind kan dit verzoek altijd doen.
Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap is ook mogelijk als de verwekker reeds is overleden.

De wettelijke eis is dat de man de verwekker is van het kind, dan wel dat de man met een daad van verwekking heeft ingestemd. Door middel van DNA-onderzoek kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden vastgesteld of de man de verwekker is. Overigens heeft de Hoge Raad bepaald dat een spermadonor in het algemeen niet word begrepen onder verwekker.

Gevolgen

Vermogensrechtelijk heeft de vaststelling tot gevolg dat een wederzijdse onderhoudsplicht tussen vader en kind ontstaat. Daarnaast ontstaan erfrechtelijke aanspraken. Het kind heeft dezelfde erfrechtelijke aanspraken als andere kinderen jegens zijn vader. Omgekeerd heeft de vader de aan het vaderschap te ontlenen erfrechtelijke aanspraken jegens het overleden kind.

De gerechtelijke vaststelling brengt geen verandering in het gezag over het kind. Uitgangspunt is daarnaast de het kind de geslachtsnaam van de moeder behoudt, tenzij vader en moeder gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam van de vader zal hebben. Het kind waarvan het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld verkrijgt de Nederlandse nationaliteit. Hiervoor is overigens wel DNA-bewijs nodig.

Gerechtelijke procedure

Het vaderschap wordt vastgesteld in een gerechtelijke procedure. Deze wordt gevoerd voor de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Kernkamp Advocaten beschikt over in het familierecht gespecialiseerde advocaten, die u graag bijstaan in de procedure tot het vaststellen van het vaderschap.

Nadere informatie

Heeft u vragen over de mogelijkheden tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of wenst u het vaderschap vast te stellen? Aarzel dan niet contact op te nemen met onze contactpersoon.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law