Een Rotterdams Advocatenkantoor

Minerva Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor gevestigd in Rotterdam. De praktijk is internationaal. De aanpak is Rotterdams. De advocaten van het kantoor zijn het gewend om snel en adequaat te handelen. De complexiteit van wet- en regelgeving vraagt om gespecialiseerde dienstverlening. Minerva Advocaten legt zich daarop toe.

Ons advocatenkantoor

Het zwaartepunt van de activiteiten ligt bij de ondersteuning en begeleiding van zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen, verzekeraars, overheden en non-profitorganisaties. Wij treden ook op voor particulieren die onze zakelijke aanpak weten te waarderen.

Minerva Advocaten telt drie zeer ervaren advocaten. Door de met de omvang samenhangende flexibele organisatie is het mogelijk om snel op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. De werkzaamheden van onze advocaten omvatten onder meer het:

  • verstrekken van juridische adviezen;
  • voeren van gerechtelijke procecures;
  • voeren van arbitrages;
  • geven van een second opinion;
  • toetsen van documenten op juridische merites;
  • opstellen, beoordelen en aanpassen van contracten en algemene voorwaarden;
  • begeleiden van fusies en overnames.
Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law