Transport, Haven en Handel

De advocaten van de praktijkgroep Transport, Haven en Handel houden zich bezig met aangelegenheden als beslagleggingen, het procederen over internationale handelsgeschillen, het adviseren over contracten tussen de diverse spelers in de haven, procederen over ladingschades en aanvaringen en al die andere typisch Rotterdamse aangelegenheden, waarvoor een natte advocaat met kennis van het transportrecht onmisbaar is.

De praktijkgroep Transport, Haven en Handel houdt zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen:

Vervoerrecht

 • vervoer over de weg (CMR, AVC)
 • vervoer over zee (HVR, Hamburg rules)
 • vervoer door de lucht (Warschau, Montreal)
 • spoorvervoer (COTIF)
 • vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR / VLG)

Maritiem recht

 • scheepsbeslag
 • expeditie
 • bankgaranties en club letters of undertaking
 • aanvaringen en ongevallen
 • chartergeschillen
 • hulp en berging
 • scheepsbouw

Haven en Handel

 • redigeren contracten, zoals
 • distributieovereenkomsten
 • agentencontracten
 • Physical Distribution
 • overeenkomst logistieke dienstverlening
 • documentair krediet
 • internationale handelsgeschillen
 • opslag en overslag

Ook de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is een onderdeel van de dagelijkse praktijk. Wat te doen als de douane een verdachte container heeft onderschept? Aan welke regels is parallel-import gebonden? Wat te doen bij merkinbreuk? In de Rotterdamse haven is altijd wat te doen, en als u het niet precies meer weet kunt u ons uiteraard bellen.

Informatie

Indien u nadere informatie wenst over de dienstverlening van de praktijkgroep Transport, Haven en Handel, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon.

Verdere informatie van de praktijkgroep Transport, Haven en Handel

[catlist id=5]

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law