Advocatenkantoor Rotterdam

Bodemverontreiniging

Contactpersoon: Hein Kernkamp
E-mailadres: kernkamp@minerva-advocaten.nl.

Verontreinigde grond! Opgraven is kostbaar. Moet dat wel altijd?

Bijna iedere grondeigenaar wordt vroeger of later geconfronteerd met de vraag of er verontreiniging in zijn grond zit. Die vraag speelt bij uitbreiding/ nieuwbouw, herwaardering van de grond met opstallen en uiteraard bij verkoop. Blijkt uit onderzoek dat de grond vervuild is, dan is de vraag wat er moet gebeuren en hoeveel dat gaat kosten. Na alle publicaties over "multifunctionaliteit" (de gedachte dat de grond na sanering weer voor alle functies bruikbaar moet zijn, dus ook b.v. wonen) is bij velen de indruk ontstaan dat verontreiniging altijd helemaal moet worden verwijderd. Dat is niet juist. Soms kan worden volstaan met afsluiten van de vervuiling, de zgn. IBC-variant (isoleren, beheersen en controleren), die veel goedkoper kan zijn. Die mogelijkheid bestaat vooral bij verontreiniging met een vaste stof, die niet met het grondwater mengt, zich beperkt tot één locatie en eventueel al afgedekt wordt door b.v. een beton- of asfaltlaag.

Zo kennen wij het volgende een voorbeeld. Een brandgang tussen een historisch pand en het terrein van een verdwenen vervuilende fabriek is ernstig verontreinigd. Het is een beperkte, maar moeilijk gelegen vervuiling en de kosten van volledige sanering zouden ongeveer EUR 22.689,– bedragen. Onderzoek wijst uit dat de isolatie-variant maar EUR 1.906,– zal kosten. In dit geval mocht mede gezien die kostenverhouding gekozen worden voor die laatste variant: een besparing van meer dan 90%!

Of voor isolatie gekozen mag worden hangt af van de aard van de vervuiling, de locatie, de kosten en de verhouding tussen de kosten van de varianten. Het loont om bij vervuiling navraag te doen over de mogelijkheden. Wij kunnen u daarover (in overleg met een milieutechnisch onderzoeksbureau) adviseren.

Informatie

Indien u nadere informatie wenst naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon.


Advocatenkantoor Rotterdam: http://www.kernkamp.nl/nl

URL van deze pagina: http://www.kernkamp.nl/nl/diensten/bodemverontreiniging/

Copyright © 2009 Kernkamp Advocaten. Alle rechten voorbehouden.