Advocatenkantoor Rotterdam

Met ingang van 2 juni 2014 is Hein Kernkamp als advocaat verbonden aan Leeman Verheijden Huntjens Advocaten, een middelgroot advocatenkantoor in Rotterdam dat zich bezighoudt met juridische dienstverlening aan ondernemingen, ondernemers en particulieren. Daarmee komt een einde aan de meer dan 25 jaar dat hij onder de vlag van Kernkamp Advocaten opereerde.

Waarom Leeman Verheijden Huntjens Advocaten?

Leeman Verheijden Huntjens Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor met 21 advocaten. Vanuit een dergelijke organisatie zijn de cliënten veel beter te bedienen. De wereld wordt juridisch complexer, dus en het is vaak noodzakelijk om zaken vanuit diverse expertises te bekijken. Dat kan ik nu veel beter. Leeman Verheijden Huntjens was voor mij de logische keuze. De teamprestatie is meer dan een optelsom van individuele prestaties.

lees verder

Het nieuwe ontslagrecht 2015

De wet werk en zekerheid

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het voorstel wet werk en zekerheid aangenomen. Dat betekent dat de in het regeerakkoord en in het Sociaal Akkoord 2013 gemaakte afspraken daadwerkelijk in wetgeving zijn opmgezet en in werking zullen treden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de eerste wijzigingen reeds op 1 juli 2014 van kracht zouden zijn, maar gezien de korte termijn is dit uitgesteld naar 1 januari 2015.

Wat gaat er veranderen, en hoe kunt u op de veranderingen inspelen?

De belangrijkste wijzigingen die zullen worden doorgevoerd zijn een hervorming van het ontslagrecht, een beoogde verbetering van de rechtspositie van flexwerkers en aanpassing van de Werkloosheidswet. We lopen de belangrijkste onderdelen van de wet met u door.

lees verder

Procedures vliegramp Faro | Veel gestelde vragen

Op 21 december 1992 vond een vliegtuigongeval plaats op de Luchthaven Faro in Portugal bij de landing van een McDonnell Douglas DC-10-30CF van Martinair. Van de 13 bemanningsleden en 327 passagiers vonden 54 passagiers en twee stewardessen de dood. Ongeveer 100 mensen raakten gewond. Indertijd heeft onderzoek plaatsgevonden naar de oorzaak van de ramp. Nadien is door Martinair een regeling getroffen met (nabestaanden van) de slachtoffers, waarbij tot uitgangspunt is genomen dat Martinair slechts aansprakelijk was tot de in het Verdrag van Warschau vastgelegde bedragen. Dat had tot gevolg dat Martinair tot maximaal ca. hfl. 250.000,– voor personenschade en tot ca. hfl. 1700.– voor bagageschade heeft uitgekeerd. Daarmee was de juridische afwikkeling van de zaak aanvankelijk afgedaan.

In december 2012 (twintig jaar later!) heeft een aantal slachtoffers twee procedures aanhangig gemaakt. In een bij de rechtbank Amsterdam tegen Martinair aanhangig gemaakte procedure wordt betoogd dat Martinair detijds onjuiste en onvolledige mededelingen heeft gedaan omtrent de toedracht van het ongeval, dat de vaststellingsovereenkomst op die grond zou moeten worden vernietigd en dat Martinair alsnog zal worden veroordeeld om de volledige geleden schade te vergoeden.

lees verder

Procedures vliegra...

Op 21 december 1992 vond een vliegtuigongeval plaats op de Luchthaven Faro in Portugal bij de landing van een McDonnell Douglas DC-10-30CF van Martinair. Van de 13 bemanningsleden en 327 ...

lees verder

Red Bull: Diefst...

Een medewerkster van de Coop ...

Arctic Sunrise |...

Op 19 september 2013 is ...

Nieuws: eigen ad...

Het Europese Hof van Justitie ...

Alcoholgebruik i...

Een werkgever die een zero tolerance ...
Wetswijzigingen arbeidsrecht 2013

Wetswijzigingen ...

Per 1 januari en 1 ...
Ontslagvergoeding na twee jaar ziekte?

Ontslagvergoedin...

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kan ...